A NAPPALI KÓRHÁZ LÉNYEGE

A Főnix Ház egy integrált intézmény, mely felnőtt pszichiátriai betegek, kiemelten pszichotikus zavarokkal, szkizofréniával, szkizoaffektív zavarral ill. bipoláris zavarral, élő páciensek számára biztosít komplex rehabilitációs szolgáltatást egészségügyi és szociális ellátási kereteken belül.

Mind az egészségügyi-, mind a szociális ellátást a Cogito Alapítvány biztosítja, előbbit, azaz a nappali kórházi és ambuláns ellátást a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézettel közreműködői szerződésben. Nappali kórházunkban, illetve ambulanciánkon az ország egész területéről tudjuk fogadni a hozzánk fordulókat. A szociális ellátást a szintén a Főnix Házban működő Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményének keretében végezzük a XVI. kerületi Önkormányzattal való szerződés alapján, ezek között a keretek között pedig elsősorban XVI. kerületi, ám mindenképp budapesti lakóhellyel rendelkezők ellátását tudjuk biztosítani. 

A Főnix Házban pácienseinket családias környezet és biztonságot nyújtó miliő várja. Az itt dolgozó szakemberek szakmai felkészültsége és a megtartó közösség segítségével intézményünk szolgáltatásai révén az önállóság, a szociális készségek, motivációs törekvések fejleszthetők, s alapvető hitvallásunk, hogy mindezeken keresztül a pszichiátriai zavarral élők és családjaik életminősége tartósan javítható.

Hogyan működik a Főnix Ház?

Célunk egy olyan terápiás közeg megteremtése, ahol a különböző problémával élő páciensek olyan segítségre találnak, amellyel felépülésük kiteljesedik, igényeiknek és a társadalmi igényeknek megfelelően hatékonyabban képesek a tágabb közösségbe való visszailleszkedésre, a reintegrálódásra. A rehabilitációs munka első lépéseként a pszichiáter – pszichológus – szociális munkás és mentálhigiénés szakemberekből álló teamünk átfogó, egyéni állapotfelmérést követően személyre szabott rehabilitációs tervet készít a jelentkezővel együttműködésben, melynek alapján páciensünk egyéni fejlesztő foglalkozásokon, támogató egyéni terápiás munkában, pszichoterápiában, csoport- és szocioterápiákon vehet részt. A hozzánk forduló páciensek helyzetüktől ill. szükségleteiktől függően mind hosszabb távú ellátást, mind rövidebb, átmeneti segítségnyújtást is igénybe vehetnek.

Kiemelt küldetésünk: a korai intervenció

Munkánk során központi szerepet kap a korai intervenció: a személyre szabott rehabilitációs folyamat minél korábbi megkezdése. A tudományos adatok és klinikai tapasztalatok egyaránt azt igazolják, hogy azoknál a pácienseknél, akik lehetőleg már az első pszichotikus epizódot követően célzott és komplex rehabilitációs programban vesznek részt, jelentősen csökkenthető a krónikus betegséggel járó problémák kialakulása. Így a visszaesések – és ezáltal a bennfekvő kórházi ellátást igénylő állapotok kialakulásának – aránya, jóval kisebb mértékű és könnyebben megelőzhető a munka, a tanulmányok, valamint a társas kapcsolatok elveszítése, a szűkebb és tágabb környezettől való elszigetelődés, valamint lényegesen könnyebb a munka világába történő visszatérés is. Nemzetközi kutatások is igazolják, hogy azoknál a pácienseknél, akik már az első pszichotikus epizódot követően megfelelő gyógyszeres kezelésben és az önálló életvitelhez szükséges funkcióikat fejlesztő rehabilitációs segítségben részesültek 80%-ban megszűntek a szkizofréniára jellemző pozitív tünetek (hallucinációk és téveszmék), és mintegy 90%-uk legalább részmunkaidőben képes volt visszatérni a munka világába vagy iskolai tanulmányaik folytatásához (R. P. Liberman: Felépülés a betegségből – a Pszichiátriai Rehabilitáció kézikönyve, 2010).

Terápiás repertoárunkba nem csak a pszichiátriai és pszichológiai segítségnyújtás, hanem a kognitív fejlesztés is beletartozik (kognitív remediáció, metakognitív tréning, agytorna csoportok, szociális készségfejlesztés), mely intézményünkben a rehabilitációs munka alapját képezik. 

A különböző szocioterápiás csoportfoglalkozások, az intézményen kívüli, külsős programokon való részvétel lehetősége, a sportfoglalkozások, játékcsoportok, és az önszerveződő klubfoglalkozások mind-mind lehetőséget biztosítanak a közösségi élmény megtapasztalására. Mindez hosszú távon eredményezheti az életminőség javulását és a betegség okozta terhek csökkenését a mentális zavarral élők és hozzátartozóik számára. 

Az egyes csoportok működéséről, a különféle terápiás és fejlesztési lehetőségekről bővebben a felső menüpontok között böngészve tájékozódhat.

Kiknek javasoljuk rehabilitációs programunkat?

Rehabilitációs programunk elsősorban pszichotikus epizódon átesett, valamint szkizofréniával, skizoaffektív zavarral és bipoláris zavarral diagnosztizált páciensek számára lett kidolgozva. Az intézményünkben elérhető rehabilitációs eszköztár az első pszichotikus epizódon átesett, a fiatal felnőtt korosztályhoz tartozó páciensek esetében képes a leghatékonyabb fejlődést biztosítani, de természetesen hosszabb ideje fennálló panaszok esetén is várjuk a hozzánk fordulókat.

Célkitűzésünk

A Főnix Házban dolgozó szakemberek szakmai felkészültsége és a megtartó közösség segítségével intézményünk szolgáltatásai révén az önállóság, a szociális készségek, motivációs törekvések fejleszthetők, s alapvető hitvallásunk, hogy mindezeken keresztül a pszichiátriai zavarral élők és családjaik életminősége tartósan javítható. Pácienseinket családias környezet és biztonságot nyújtó miliő várja.

CÍMÜNK

Zsenge utca 33., BUDAPEST, 1165

TELEFONSZÁMUNK

+36 20 669 2097