CSALÁDKONZULTÁCIÓ

A pszichés betegséggel élők legfontosabb társas támogató rendszere a család, rendkívül sok erőforrást tudnak belőle meríteni a mindennapokhoz. A hozzátartozóknak kiemelt szerepe van a visszaesés korai jeleinek felismerésében, aktív támogatásukkal lecsökkenhet a kórházi kezelések hossza vagy akár a kórházi beutalások száma.

Ugyanakkor a pszichés betegség nem csak a betegnek megterhelő, a hozzátartozók mindennapi életére is komoly kihatással van. A családok erőtartalékai kimerülhetnek, ezért fontos, hogy a betegen kívül a hozzátartozók is kapjanak támogatást és érezzék, hogy nincsenek egyedül.

Rehabilitációs munkánk során intézményünkben fontos jelentőséget tulajdonítunk ezért a családok ill. közeli hozzátartozók igény szerint felmerülő terápiás támogatására hozzátartozói csoportok ill. családterápiás támogatás formájában. 

Hozzátartozók számára szervezett csoportok

A különféle pszichés betegségek az érzelmek széles spektrumát tudják kiváltani a hozzátartozókból, gyakori például a bűntudat, a harag, a csalódottság vagy akár a probléma tagadása. Fontos ezeknek az érzelmeknek a felismerése, azonosítása. A hozzátartozói csoportok segíthetnek ezeknek az érzéseknek a felszínre hozatalában, átdolgozásában, amitől az érzelmi feszültség csökken. 
Másik nagyon fontos szerepe a hozzátartozói csoportoknak az elszigeteltségből való kilépés, hogy a mindennapokban legyen elérhető egy olyan támogató közeg, ahol előítéletektől mentesen fogadják és értik a problémáikat és sorstársakra találhatnak.

Családterápiás támogatás

A családterápia egy rendszerszemléletű megközelítés, amelynek hátterében az a feltételezés áll, hogy a család komplex egységében a tagok folyamatosan hatnak egymásra. Az egyén, így a mentális betegséggel küzdő egyén viselkedése is jobban megérthető ezáltal. Fontos ezért, hogy megismerjük a családtagok szerepét, kommunikációs és viselkedési mintáit, a család szerkezetét, hierarchiáját, a generációs mintákat. A közös terápiás munka során a tagok közötti kölcsönhatások összjátékaként próbáljuk megérteni a család életében felmerülő problémákat, a mentális beteggel kapcsolatos problémákat is.

A család egy állandóan változó rendszer, amely egyensúlyra törekszik, ám ha sok inger vagy jelentősebb hatás éri, kibillen a korábbi egyensúlyából, és új egyensúlyt keres. Ahogyan az egyének életében, a családok életében is változások történnek, fontos, hogy a család hogyan tudja ezeket a változásokat megélni, hogyan rendeződnek át az egymáshoz fűződő kapcsolatok és milyen új egyensúly tud kialakulni. 
A családterápiában a terapeuta kísérőként tud ebben a változásban segíteni, hogy egy új és harmónikusabb egyensúly jöjjön létre, új megküzdési módok vagy kommunikációs formák alakuljanak ki. 
A családterápia kéthetente 1,5 órás ülésekben zajlik, két terapeutával a család minden tagja részt vesz az üléseken. Általában 10-15 alkalommal találkoznak a terapeuták és a család. 

A családterápia segíthet a családtagoknak jobban megismerni az egyes pszichés betegségek természetét. Mind a hazai mind a nemzetközi szakirodalom kiemeli a családterápia hatékonyságát a pszichiátriai betegek visszaesésének megelőzésében. További fontos szempont, hogy a családtagok is kapjanak érzelmi támogatást, hiszen nekik is komoly érzelmi terhet jelent a családtagjuk betegsége.

CÍMÜNK

Zsenge utca 33., BUDAPEST, 1165

TELEFONSZÁMUNK

+36 20 669 2097