ERASMUS+

Köszönjük mindenkinek – időseknek, hozzátartozóknak és az idősekkel foglalkozó kollégáknak, aki kitöltötték a kérdőívek valamelyikét. A kérdőívek eredményei alapján 6 alkalmas képzési sorozatban készítjük fel a 65+ résztvevőket az aktív idősödésre.

A programra 15 fő erejéig itt lehet jelentkezni 2024. április 10-ig: https://forms.gle/6QwFAmoc9A5ymSfQA

A meghívót a fenti képre kattintva, vagy ITT tudják elolvasni.

Elkészültek az „Effective elderly care in the XXI. century” projekt keretén belül zajló 3 online kérdőíves felmérés eredményei (az alábbi képekre kattintva lehetett őket kitölteni), melynek részletei „A kérdőív eredménye” feliratra kattintással érhetők el. Köszönjük mindenkinek – időseknek, hozzátartozóknak és az idősekkel foglalkozó kollégáknak, hogy kitöltötték a kérdőívek valamelyikét.

(Please find the English version below.)

Hatékony idősgondozás a XXI. században

Erasmus+ Kis léptékű partnerségek 2021 (KA210-ADU)

A programkezdés: 2022. szeptember 1.
Program időtávja: 24 hónap

Tapasztalataink azt mutatják, hogy sem a családok, sem az érintett személyek nincsenek arra felkészülve, hogy az időskorú személyek jó része előbb-utóbb gondozásra, ellátásra szorul, s ezekben a kérdésekben a szűkös intézményi kínálattal szembesülve a családokra hárul a helyzet megoldása, de akkor már krízishelyzetként szembesülnek vele. Ehhez a felkészületlenséghez társul a szociális piacon lévő szűkös, és sokszor téves, sztereotípiákkal telített információk jelenléte.

Ez a problémakör hívta életre a Seniorcentrum független tanácsadói közösséget, és működésük során bebizonyosodott, hogy egyfelől bizonyos szintű európai együttműködésre van szükség az időskorban lakóhelyet váltó személyek esetében, másfelől a szemlélet és a szolgáltatások fejlesztése is fontos a kérdéssel kapcsolatban.

A program célja

Átfogó cél az idősödés kihívásaihoz való alkalmazkodás támogatása, az idősek befogadásának elősegítése mind az idősek, mind az idősekkel együtt élő családok, mind pedig a népesség egésze körében.
Konkrét célunk egy nagyléptékű Erasmus+ Stratégiai Partnerségek pályázat előkészítése, feltételezéseink megalapozása és leendő partnereink felkutatása az egyes országokban fellelt jó gyakorlatok alapján az alábbiakra fókuszálva:

 • az érintett személyek felkészítése az idősödésre (active ageing)
 • a családok felkészítése az idős hozzátartozó támogatására
 • az időseket és családjaikat támogató szolgáltatások megalapozása
 • meglévő szektorok és szolgáltatások közötti kommunikáció és együttműködés elősegítése
 • az idősödéshez, mint életeseményhez és életszakaszhoz kötődő negatív megítélés pozitív irányba történő befolyásolása.

Elő kívánjuk segíteni, hogy az idős ember, mint érték jelenjen meg a társadalom és egyben önmaga számára is, bemutassuk azokat az előnyöket (jobb életminőség, magasabb szintű elégedettség) amelyek az idős korral járnak. Elő kívánjuk továbbá segíteni, hogy az érintettek azzal (képzéssel), hogy felkészülnek az esetlegesen rájuk váró kihívásokra, megrendelőként és egyenrangú felekként tudjanak fellépni a szolgáltatókkal, közösen tudjanak cselekedni a minőségi szolgáltatások érdekében.

Kik vagyunk

Az érintett szervezetek és a projektben közreműködő személyek szakmai pályafutásuk során hosszú évek óta szembesülnek azzal, hogy az idősödés társadalmi és egyéni szinten is milyen kihívásokat jelent. Többen személyesen is érintettek vagyunk így vagy úgy a kérdésekben, mindamellett, hogy a szociális és egészségügyi ellátások és szolgáltatások területén dolgoztunk, így a témakör szívügyünkké vált.

A Seniorcentrum független tanácsadói közösség segíteni kíván az érintetteknek, elsősorban az öregedéssel járó nagy döntések meghozatalát támogatva. A közösség működése során bebizonyosodott, hogy még ennél is többre van szükség. Egyfelől bizonyos szintű európai együttműködésre az időskorban lakóhelyet váltó személyek esetében, másfelől a szemlélet és a szolgáltatások fejlesztésére a kérdéssel kapcsolatban. https://www.seniorcentrum.hu/

A pályázatot benyújtó Cogito Alapítvány, mint pszichiátriai szolgáltató praxisa szintén azt mutatja, hogy az egészségügyi ellátás igénybevevői körében is egyre növekszik az idősek, illetve az időskori problémák aránya. Az ő munkájuk során is egyre erőteljesebb a nyomás, ami abból adódik, hogy a hozzájuk fordulókat az idősödés szinte minden kihívása teljesen felkészületlenül érinti. Az ellátottak ilyen mértékű szociális tudás-hiánya azonban az egészségügyi ellátás keretein belül nem pótolható, így az edukáció, a családok felkészítése alternatív programokon keresztül nagyon fontos, melyhez a nemzetközi jó gyakorlatok feltérképezése és hazai meghonosítása elengedhetetlen. https://fonix.co.hu/cogito-alapitvany/

A GHD Foundation egy máltai székhelyű alapítvány, amely világszerte támogatja az alapvető emberi jogokat. A perifériára szorult vagy elnyomott közösségekkel, csoportokkal és egyénekkel dolgoznak és támogatnak, hogy megértsék és gyakorolják jogaikat. Az öregedés és az idősek befogadásának emberi jogokon alapuló megközelítése az Alapítvány kulcsfontosságú erőssége a projekttel kapcsolatban. https://ghdfoundation.com/our-team/

Megoldásokat keresünk

A külföldi jó gyakorlatok segítenek abban, hogy lássuk, más országokban az ellátórendszer milyen válaszokat ad az alábbi kihívásokra:

 • Sem a családok, sem az idős/idősödő személyek nem készülnek fel semmilyen módon arra, mi lesz, ha az idős hozzátartozó tartós vagy átmeneti gondozásra, ellátásra szorul. Nem gondolnak a jövővel, nincsen semmilyen tervük, forgatókönyvük. A jövő perspektíváját többeknek az elődök mintája adja. A többség a családjuk gondjának tekintik a saját jövőbeni ellátásukat (döntsenek a gyerekek, szervezzék meg ők).
 • Az idősödésről beszélni a családban csak abban az esetben lehetséges, ha a szülők együttműködőek. Az idősödés tabu téma.
 • Az intézményi dolgozók szerint a társadalomban a mai napig komoly szégyennek számít, ha a család az idős számára szociális otthont keres; s a házi segítségnyújtó rendszer nem tud intenzív és napi több órás segítséget nyújtani, illetve a családok döntéseit hosszmetszetében támogatni, így a családokra aránytalanul nagy terhet rak egy-egy idős ember tartós gondozása, az ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala. Általános az előítélet az otthonokkal kapcsolatban, sok a részinformáció vagy téves elképzelés.
 • A családok szerepeikben is támogatásra szorulnak, a szülő-gyermek szerep felborul, melyre további teher hárul támogatás nélkül.
 • Az idősek otthonai már a felsorolt nehézségek melletti, magas gondozási intenzitású időseket vesznek fel.

Arra keressük a választ a nemzetközi gyakorlatokban, a szociális ellátórendszerben, hogy:

 • hogyan érhető el, hogy mindenki a szükséglete szerinti gondozásban/ellátásban részesüljön
 • hogyan alakíthatók ki otthonközeli ellátások
 • hogyan lehet megalapozni az érintett felek együttműködését
 • hogyan tudnak tudatosabban készülni az idősödés folyamatára az egyének és családtagjaik, s tudnak szolgáltatásokat választani a szükségleteikhez mérten, úgy, hogy az irányítás a kezükben marad.

Kapcsolat

Cogito Alapítvány
cogitoalapitvany.budapest@gmail.com

ERASMUS+ (ENGLISH)

Effective eldercare in the 21st century

Erasmus+ Small Partnerships 2021 (KA210-ADU)

Programme start date: 1 September 2022.
Programme duration: 24 months

Our experience shows that neither families nor the persons concerned are prepared for the fact that a large number of elderly people will sooner or later need care and support, and that the scarcity of institutional provision in these areas leaves it up to families to deal with the situation, but they will then face it as a crisis. This unpreparedness is compounded by the scarcity of information on the social market, which is often misleading and full of stereotypes.

This is the problem that gave birth to the Seniorcentrum independent advisory community, which has shown that there is a need for a certain level of European cooperation on the issue of people moving house in old age, as well as for improving attitudes and services.

The aims

AThe overall objective is to support the adaptation to the challenges of ageing, to promote the inclusion of older people, both for older people and families living with older people, and for the population as a whole.
Our specific aim is to prepare a large-scale Erasmus+ Strategic Partnerships application, to build our assumptions and to identify prospective partners based on good practices in each country, focusing on:

 • preparing the people concerned for active ageing
 • preparing families to support their older relatives
 • establishing services to support older people and their families
 • facilitating communication and cooperation between existing sectors and services
 • influencing negative perceptions of ageing as a life event and life stage in a positive way.

We want to promote older people as an asset for society and for themselves, to show the benefits (better quality of life, higher levels of satisfaction) that old age brings. We also want to help stakeholders to act as clients and as equal partners with service providers by preparing them (through training) for the challenges they may face, and to act together to ensure quality services.

 

Who we are

The organisations and people involved in the project have been confronted with the challenges of ageing at both a social and individual level for many years in their professional careers. Many of us have been personally affected in one way or another, but having worked in the field of social and health care and services, the issue has become a matter close to our hearts.

Contact

Cogito Foundation – https://fonix.co.hu/cogito-alapitvany/

Seniorcentrum – https://www.seniorcentrum.hu/

Global Human Dignity Foundation – https://ghdfoundation.com/our-team/

CÍMÜNK

Zsenge utca 33., BUDAPEST, 1165

TELEFONSZÁMUNK

+36 20 669 2097