SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS – NAPPALI INTÉZMÉNY

Integrált intézményünk a Nappali kórházi és az ambuláns egészségügyi ellátás mellett nappali intézményként pszichiátriai betegséggel élők számára szociális támogatást is nyújt budapesti lakóhellyel rendelkezők számára.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a Főnix Házban működő Szociális Nappali Intézmény?

A komplex rehabilitációs ellátás az egészségügyi szolgáltatással párhuzamosan megköveteli a pszichoszociális beavatkozást, mely a Nappali intézmény szociális szolgáltatásait igénybe vevő számára lehetőséget biztosít (esetvitel, tanácsadás, mentális gondozás, felügyelet, közösségi fejlesztés, készségfejlesztés, szükség szerint étkeztetés, háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatásokat):

 • biztonságos közegben való napközbeni ellátásra
 • megfelelő szakemberek igénybevételére a hozzánk fordulók szükségleteinek megfelelően
 • az önállóság visszanyerésére
 • szociális készségek fejlesztésére
 • munka világához kapcsolódó készségfejlesztést, tanácsadást
 • szociális vagy egyéb hivatalos ügyeinek intézésében való támogatásra és szakszerű, naprakész tájékoztatásra (pl. szociális ellátások kérelmezése)
 • hosszú távon a rehabilitációs programunkban résztvevők életminőségének javítására és családjuk terheinek csökkentésére
 • szükség szerint étkeztetés
 • segítség a mosás, mindennapi személyes tisztálkodás elvégzésében

Hogyan zajlik a rehabilitáció szociális része?

A rehabilitáció kulcsszava a személyre szabott ellátás. Ehhez a különböző szakemberek (orvos, pszichológus, szociális munkás, stb.) összehangolt munkája szükséges, mely a klienseinkkel szoros együttműködésen alapszik.
Intézményünk ezért egyénre fókuszált gondozási tervet biztosít ellátottak számára, amely:

 • megkönnyíti a közös célok kitűzését
 • feltérképezi a hozzánk fordulókat érintő problémákat, igényeket
 • világossá teszi az egymás iránti reális elvárásokat
 • tudatosítja az esetleges akadályokat
 • ami a legfontosabb, hogy feltárjuk együtt a probléma megoldáshoz szükséges készségeket, erőforrásokat, melyek az intézményi rehabilitációs lehetőségekkel karöltve vezetnek a pszichoszociális rehabilitációhoz.

Kiket várunk Szociális Nappali Intézményünkbe?

Valamennyiünk számára adódhatnak az életben olyan krízisek, nehézségek, amelyek átmenetileg kizökkentik az embert a mindennapok készségeinek gyakorlásából. Szociális nappali intézményünk szolgáltatásait ajánljuk mindazoknak, akik úgy érzik, elakadtak és szükségük volna átmeneti támogatásra, hogy korábbi készségeiket mihamarabb használni tudják. A Főnix Házban elérhető komplex rehabilitációs programunk segítségével ellátottaink mellett állunk, hogy visszanyerjék:

 • én-hatékonyságukat
 • motivációjukat, céljaikat
 • lehetőségeiket

Meggyőződésünk, hogy az ember bio-pszicho-szociális lény, amely szemléletet akkor tudjuk gyakorolni a legjobban, ha valóban minden oldalról meg tudjuk támogatni a hozzánk forduló klienseinket. Szociális szolgáltatásunk ennek szellemében az egyik legfontosabb pillér a pszichiátriai zavarral élő ellátottak rehabilitációjában.

Milyen költségei vannak a Szociális Nappali Intézményben történő ellátásnak?

A Nappali Intézmény keretében zajló pszichoszociális rehabilitációs munkában (a csoportokon, egyéni fejlesztéseken, tanácsadáson) való részvétel budapesti lakóhellyel rendelkező igénybevevők számára térítésmentes.
Igény esetén ebédet térítés ellenében tudunk biztosítani. A napi térítési díj ellátottak havi jövedelme alapján kerül megállapításra, melyet Budapest XVI. kerület Önkormányzata a a szociális étkeztetésről szóló rendeletében szabályoz.

CÍMÜNK

Zsenge utca 33., BUDAPEST, 1165

TELEFONSZÁMUNK

+36 20 669 2097